Warszawa | Zgromadzenie Parafialne


Działając zgodnie ze Statutem Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce §20 pkt 3 i pkt 2 zwołuję Zgromadzenie Parafialne Parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Warszawie na dzień 26 lutego 2022 roku. Zgromadzenie Parafialne rozpocznie się niezwłocznie po Liturgii Eucharystii o godz. 18:00.

W Zgromadzeniu Parafialnym mają prawo wziąć udział wszystkie osoby będące formalnie członkami/członkiniami Parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Warszawie.

Zgromadzenie Parafialne zajmie się m.in. wybraniem delegatów i delegatek na Synod Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce oraz osób wchodzących w skład Rady parafialnej.

Ks. Przemysław Cichosz
Proboszcz Parafii pod wezwaniem Trójcy Świętej w Warszawie
Archidiakon Kościoła