Poznań | Zgromadzenie Parafialne


Działając zgodnie ze Statutem Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce §20 pkt 3 i pkt 2 zwołuję Zgromadzenie Parafialne Parafii pod wezwaniem Świętych Cyryla i Metodego w Poznaniu na dzień 20 lutego 2022 roku. Zgromadzenie Parafialne rozpocznie się niezwłocznie po Liturgii Eucharystii o godz. 10:30.

W Zgromadzeniu Parafialnym mają prawo wziąć udział wszystkie osoby będące formalnie członkami/członkiniami Parafii pod wezwaniem Świętych Cyryla i Metodego w Poznaniu.

Zgromadzenie Parafialne zajmie się m.in. wybraniem delegatów i delegatek na Synod Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce oraz osoby wchodzące w skład Rady parafialnej.

Ks. Tomasz Puchalski
Biskup Kościoła
Proboszcz Parafii pod wezwaniem Świętych Cyryla i Metodego w Poznaniu