Warszawa: Zaproszenie na Eucharystię


Serdecznie zapraszamy na Liturgię Eucharystii (Mszę Świętą) w Warszawie, którą celebrować będziemy w sali nr 4 w Centrum Pankiewicza przy ul. Pankiewicza 3.  

Eucharystia jest źródłem i szczytem chrześcijańskiego życia. W Eucharystycznych postaciach chleba oraz wina otrzymujemy największy dar: Ciało oraz Krew Chrystusa. Przez uczestnictwo w Eucharystii mamy już na ziemi udział w doświadczeniu nieba i otrzymujemy przedsmak życia wiecznego.

Każdy prezbiter czy biskup wypowiadając słowa konsekracji cytuje Jezusa mówiąc “Bierzcie, jedzcie …” oraz “Bierzcie ,pijcie z tego WSZYSCY”. Pozostając wiernymi tym słowom Chrystusa, zawsze zapraszamy wszystkich chrześcijan obecnych na Liturgii do przyjęcia zmartwychwstałego Ciała i Krwi Chrystusa. Jesteśmy przekonani, że Komunia Święta nie jest nagrodą za „dobre sprawowanie” ale pokarmem grzeszników aby otrzymali łaskę i siłę do nawrócenia i uświęcenia swojego życia.

Jeśli z jakiegoś powodu w twoim Kościele, parafii nie czujesz się dobrze, masz poczucie bycia niechcianym, odrzuconym albo po prostu szukasz swojego miejsca to zapraszamy na Eucharystię. Każdy jest u nas mile widziany i chciany. Wierzymy, że bezwzględnie każdy człowiek ma swoją wartość, godność i prawo do życia w Kościele, wzbogaca Wspólnotę swoją obecnością, doświadczeniem i mądrością.