Książka Biskupa Piotra


Książka „The Word Made Alive” to duszpasterskie rozważania Biskupa Piotra Hickmana, Przewodniczącego Biskupa Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej i Biskupa Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce, które powstały w czasie Jego wieloletniej posług pod wpływem spotkań z różnymi osobami.

W dużej części książka jest poświęcona ekumenizmowi, odnajdywaniu jedności jaka jest w Kościele, są w niej świadectwa jak osoby z różnych tradycji chrześcijańskich odkrywały i otrzymywały tego samego Ducha Świętego. Jest to próba spojrzenia z pozycji ekumenicznego-katolika na ekumenizm i współczesny Kościół. Biskup Piotr w swojej posłudze kładzie nacisk przede wszystkim na osobiste relacje międzyludzkie ponieważ to własnie one są przestrzenią świadectwa i głoszenia dobrej nowiny o zmartwychwstaniu i miłości Boga, której można doświadczyć w Jego Kościele we wzajemnej miłości i szacunku, w Słowie Bożym i świętych sakramentach.

Książkę „The Word Made Alive” – można nabyć za pośrednictwem amazon.com – kliknij tutaj aby otworzyć stronę na której można dokonać zakupu.