Uroczystość Świętego Benedykta


Życie monastyczne dla bardzo wielu współczesnych ludzi wydaje się być zupełnie nieprzystające do sposobu życia nowoczesnych ludzi. Kojarzy się z samotnym życiem, ślubami milczenia i może produkcją piwa czy serów. Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, jak bardzo aktualnymi są postulaty mnichów i mniszek, którzy chcą życia bardziej realnego, spokojnego, prostego a za razem pełnego, bez powierzchowności i fałszu.

11 lipca w kalendarzu liturgicznym Reformowanego Kościoła Katolickiego obchodzimy uroczystość Świętego

Benedykta z Nursji (+547), nazywanego ojcem zachodniego monastycyzmu i patronem Europy. Dziedzictwo Benedykta to nie tylko ślady opactw i klasztorów oraz ich spuścizny w duchowości, kulturze, geografii, kuchni i myśli europejskiej ale wciąż żywe zaproszenie do życia w harmonii, wspólnocie i prawdziwym słuchaniu. 

Święty Benedykt to przede wszystkim człowiek, który pociągnięty przez doświadczenie żywego Boga podjął się życia Ewangelią w bardzo konkretny sposób. Jego doświadczenia zaowocowały spisaniem Reguły Św. Benedykta, która miała regulować życie wspólnot mnichów i mniszek, które pragnęły żyć na wzór Św. Benedykta. Choć niektóre zapisy

Reguły brzmią dziwnie w uszach współczesnego człowieka – jej tekst powstał w VI wieku – to zawiera bardzo wiele konkretnych sposobów wspólnotowego wcielania w życie Ewangelii w taki sposób, aby wspólnota stała się Szkołą Służby Bogu oraz prowadziła jej członkinie i członków do pełniejszego życia wiarą i zbawienia. 

Można wskazać kilka najważniejszych punktów duchowości benedyktyńskiej:

  • Słuchanie
  • Wspólnota, wspólne rozeznawanie i wzajemność
  • Gościnność
  • Liturgia
  • Umiarkowanie i Pokora
  • Odpowiedzialność za Kościół i świat
  • Lectio Divina (modlitewna metoda czytania Pisma Świętego)
  • Cisza

Jako Reformowani Katolicy i Katoliczki chcemy inspirować się stylem życia Św. Benedykta i jego duchową spuścizną, która dała światu tysiące wybitnych chrześcijanek i chrześcijan, którzy nie tylko uświęcali swoje życie ale i pomogli innym w drodze do wspólnoty z Bogiem.

Warto też przypomnieć, że w ramach Ekumenicznej Wspólnocie Katolickiej, do której należy Reformowany Kościół Katolicki w Polsce, istnieją wspólnoty benedyktyńskie m.in. w USA: Benedyktyńska Wspólnota Mądrości Bożej oraz w Polsce: Benedyktyńska Wspólnota Biskupa Jordana.

Serdecznie zapraszamy do wspólnego dziękczynienia Bogu za życie i dziedzictwo Św. Benedykta w dzień jego liturgicznego wspomnienia tj. 11 lipca o godz. 18:00 w kaplicy Reformowanego Kościoła Katolickiego w Poznaniu przy ul. Św. Wojciech 25/7 (kamienica, 3 piętro)