Uroczystość Nadania Imienia Jezusowi


Oktawa Uroczystości Narodzenia Pańskiego w Reformowanym Kościele Katolickim w Polsce kończy się wspomnieniem nadania imienia Jezusowi. Według zapisów Nowego Testamentu rodzice Jezusa w ósmy dzień po Jego narodzinach dokonali obrzezania syna, zgodnie z prawem Izraela, na znak przymierza pomiędzy Bogiem a dziećmi Abrahama. Tego dnia nie tylko wspominamy historyczne wydarzenie ale również chcemy wejść w nowy rok w imię Jezusa.
Posłuchajcie rozważania Diakona Dobromiła Kozłowskiego o tej uroczystości oraz znaczeniu tego świętego imienia naszego Pana.