Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan


Styczeń to szczególny czas dla chrześcijan, którzy bardzo poważnie traktują słowa Jezusa „aby byli jedno” i gromadzą się na wspólnych modlitwach o jedność. Po wiekach niechęci, wzajemnej wrogości i przede wszystkim złego świadectwa, wspólnoty chrześcijańskie odkrywają, że łączy nas Jeden Pan, jedna wiara i jeden chrzest. Stajemy razem by dać świadectwo, że mimo wszystkiego co nas dzieli jesteśmy jedną Wspólnotą ponieważ wszyscy pragniemy naśladować Jezusa i być we wspólnocie z Trójcą Świętą.

Różne są poglądy na temat tego jaki jest cel ekumenizmu, to chyba należy zostawić Panu Bogu, ale jeden cel udało się osiągnąć. Chrześcijanie nie patrzą już na siebie jak na wrogów ale jak na rodzeństwo, które po kłótni próbuje i chce się pojednać. Na całym świecie mamy dziś wiele znaków i przykładów takiego pojednania. Jednym z pierwszych przykładów w historii była interkominia między Wspólnotą Anglikańską a Unią Utrechcką Kościołów starokatolickich. Innymi przykładami są wspólne działania Kościołów na płaszczyźnie lokalnej na rzecz sprawiedliwości społecznej czy dialog teologiczny.

Ekumenizm nie jest procesem łatwym i szybkim ale zdaje egzamin tam, gdzie ludzie są rzeczywiście otwarci na obecność Jezusa w siostrach i braciach. Proszę was, pamiętajcie w waszych modlitwach o wszystkich chrześcijanach i chrześcijankach i ich duchownych abyśmy pewnego dnia doszli do pełnej i widzialnej jedności.

Zapraszamy też do udziału w ekumenicznych nabożeństwach w Polsce. Hasłem tegorocznego Tygodnia Modlitw są słowa: Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6).

 • W czasie Tygodnia Powszechnej Modlitwy i Jedność Chrześcijan wszystkie Liturgie sprawowane we wspólnotach reformowanych katolików będą szczególnym czasem modlitwy o jedność chrześcijan. W tej intencji odbędzie się też Wspólnotowy Dzień Postu, który trwać będzie od zachodu słońca w czwartek 18 stycznia do zachodu słońca w piątek 19 stycznia. Pamiętajcie też o tej intencji w swoich osobistych modlitwach.  

W Poznaniu i okolicach nabożeństwa ekumeniczne odbywają się jak poniżej. 

 • 18 stycznia (czwartek), godz. 12.00
  Fort VII
  Modlitwa ekumeniczna
 • 19 stycznia (piątek), godz. 18.00
  Kościół Polskokatolicki św. Kazimierza, ul. Bydgoska 5
  Kazanie: ks. Tadeusz Krasiejko (Kościół Polskokatolicki)
 • 20 stycznia (sobota), godz. 18.00
  Kościół Ewangelicko-Metodystyczny
  Kazanie: ks. Maciej Kubiak (Kościół Rzymskokatolicki)
 • 21 stycznia (niedziela), godz. 18.00
  Kościół Ewangelicko-Augsburski Łaski Bożej, ul. Obozowa 5
  Kazanie: pastor Piotr Wisełka (Kościół Zielonoświątkowy)
 • 22 stycznia (poniedziałek), godz. 18.00
  Kościół Zielonoświątkowy, ul. Grunwaldzka 55
  Kazanie: ks. Marek Jański (Kościół Rzymskokatolicki)
 • 25 stycznia (czwartek), godz. 18.00
  Kościół Ewangelicko-Metodystyczny, ul. Ogrodowa 6
  Kazanie: pastor Piotr Wisełka (Kościół Zielonoświątkowy)
 • 27 stycznia (sobota), godz. 18.00
  Kościół Prawosławny św. Mikołaja, ul. Marcelińska 20
  Kazanie: ks. Tomasz Siuda (Kościół Rzymskokatolicki)
 • 29 stycznia (poniedziałek), godz. 10.00
  Areszt Śledczy Poznań
  Kazanie: pastor Robert Bożydaj (Kościół Chrześcijan Baptystów)
 • 30 stycznia (wtorek), godz. 20.00
  Kościół Rzymskokatolicki pw. św. Wojciecha, Wzgórze św. Wojciecha Nabożeństwo z kanonami z Taizé
  Kazanie: ks. mitrat Paweł Minajew (Kościół Prawosławny)