Triduum PaschalneTriduum Paschalne czyli trzy dni świąt paschalnych (wielkanocnych) w czasie których przeżywamy mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Są to trzy najważniejsze dni i liturgie w roku Kościoła.

Na Triduum Paschalne składają się: 
1) Wielki Piątek, który zaczyna się w czwartek wieczorem z zachodem słońca. Tego dnia celebrowane są Liturgie Wieczerzy Pańskiej (w czwartkowy wieczór, która rozpoczyna obchody świąt paschalnych) oraz Liturgia Męki Pańskiej w piątkowe popołudnie, która upamiętnia czas śmierci Jezusa.

2) Wielka Sobota to dzień, który rozpoczyna się w piątkowy wieczór. Jest to czas ciszy, gdy upamiętniamy Jezusa pochowanego w grobie. Tego dnia nie sprawujemy Liturgii Eucharystii, nie odbywają się żadne uroczyste Liturgie jedynie modlitwa psalmami i słuchanie słowa Bożego. To dzień oczekiwania gdy Jezus zstąpił do otchłani, z której wyprowadził prarodziców. W naszym Kościele tego dnia nie święci się pokarmów.

3) Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to dzień, który rozpoczyna się w paschalną noc gdy chrześcijanki i chrześcijanie gromadzą się na świętej wigilii paschalnej – najważniejszej Liturgii w ciagu roku. W noc paschalną stajemy się świadkami zmartwychwstania Jezusa. Jest to najradośniejszy dzień upamiętniający zwycięstwo Jezusa nad złem i śmiercią. 
Po wschodzie wielkanocnego słońca sprawuje się przez cały dzień Liturgie Eucharystii, wykrzykuje radosne Alleluja i Chrystus Zmartwychwstał! To zawołanie będzie nam towarzyszyło aż do Niedzieli Zesłania Ducha Świetego. Niedziela Zmartwychwstania kończy się Nieszporami Paschalnymi, odmawianymi w niedzielny wieczór. Rozpoczynają one Tydzień Paschalny – Oktawę Zmartwychwstania Pańskiego, w czasie której codziennie sprawuje się Liturgię Eucharystii.

Na poniższych grafikach znajdziesz informacje gdzie i o której godzinie będziemy świętować Triduum Paschalne w Poznaniu i Warszawie.