Synod Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej


synodlogoW dniach od 10 do 13 października w miejscowości Fort Worth w Teksasie odbędzie się kolejny Synod Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej (Ecumenical Catholic Communion), który zwoływany jest co dwa lata aby podejmować najważniejsze decyzje dotyczące wszystkich Kościołów lokalnych zrzeszonych w EWK.

Tegoroczny Synod w sposób szczególny zajmie się kilkoma ważnymi kwestiami:

  1. Uczestnictwo wspólnot hiszpańskojęzycznych duża część członków i członkiń naszych wspólnot to osoby posługujące się językiem Hiszpańskim w obu Amerykach i Hiszpanii. W czasie Synodu będziemy rozmawiać na temat wsparcie tych wspólnot oraz pogłębianiu współpracy.
  2. Nowe prawo dotyczące wspólnot poza USA – w związku z szybkim rozwojem EWK poza USA Synod zajmie się ustaleniem zasad współpracy i budowania Kościołów lokalnych zrzeszonych w EWK poza USA.
  3. Udział Kobiet w ECC – od samego początku EWK, kobiety mają równe prawa w zarządzaniu wspólnotami czy dostępie do święceń. Synod pragnie zająć się umacnianiem pozycji kobiet w Kościołach, spróbujemy też podsumować konsekwencje pełnego równouprawnienia w EWK.
  4. Duszpasterstwo młodych – Synod chce zając się poszukiwaniem nowych sposobów pracy misyjnej wśród młodzieży aby chcieli się bardziej angażować w życie Wspólnot oraz odpowiadali na powołanie do posług w Kościele.
  5. Weryfikacja Konstytucji EWK – po ponad 12 latach działania w ramach Konstytucji EWK zgłaszano pewne uwagi dotyczące zapisów Konstytucji EWK. W czasie Synodu będziemy o nich rozmawiać i podejmiemy, zgodnie z prawem EWK, odpowiednie zmiany.

Poza tym Synod będzie czasem modlitwy, budowania relacji oraz spotkań z naukowcami zajmującymi się teologią oraz ekumenicznymi partnerami z Narodowej Rady Kościołów.