Synod 2024


Jest moim ogromnym przywilejem poinformować wszystkich członków i członkinie Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce oraz naszych sympatyków, iż nasz najbliższy Synod odbędzie się w Poznaniu w dniach 17-18 sierpnia 2024 roku.

W Synodzie, z prawem głosu, udział biorą delegaci i delegatki świeccy wybrani przez Zgromadzenia Parafialne, którzy stworzą Synodalną Izbę Święckich, wszyscy czynni duchowni Kościoła, którzy tworzą Synodalną Izbę Duchownych oraz Biskup Kościoła.

Synod jest nie tylko najwyższym organem uchwałodawczym naszego Kościoła, jest też wydarzeniem duchowym, liturgicznym i teologicznym. Chcemy go dobrze przeżyć i w dobry sposób się do niego przygotować. Już teraz rozpoczynamy czas modlitwy w intencji Synodu, a w dniach 14-16.08.2024 odbędą się rekolekcje przedsynodalne, na które zapraszamy zarówno delegatów, delegatki i inne osoby, które chcą pogłębić duchowość synodalną.

Chcemy, aby zarówno osoby należące do Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce oraz osoby sympatyzujące z nami, miały możliwość zaangażowania w prace przygotowujące Synod i propozycje uchwał dlatego zachęcamy do włączenia się w prace synodalnych grup roboczych. Jeśli uważasz, że istnieje zagadnienie, którym w sposób szczególny powinien zająć się Synod to prosimy o kontakt z Biskupem Kościoła biskuptomaszpuchalski@gmail.com

Zadaniem synodalnych grup roboczych jest jak najszersze wypracowanie propozycje uchwał dla Synodu.

Prawo do wniesienia projektów uchwał, nad którymi obraduje Synod Kościoła, przysługuje organom Kościoła, każdemu duchownemu oraz co najmniej trzem członkom świeckim.

Projekty uchwał należy doręczyć Biskupowi Kościoła, co najmniej dwa tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia Synodu Kościoła tj. do 3 sierpnia 2024.

Synod Kościoła to nie wydarzenie jedynie uchwałodawcze, ale przede wszystkim zadanie dla Kościoła, aby rzeczywiście rozeznać wolę Pana dla nas, dla Jego Kościoła. Dlatego z całego serca proszę, aby delegaci, delegatki, duchowni i nasi przyjaciele i przyjaciółki modlili się w intencji tego Synodu oraz, o ile mogą, wspierali nas w rozeznawaniu.

Wasz w Chrystusie
+Tomasz


Stajemy przed Tobą, Duchu Święty,
zgromadzeni w Imię Twoje.
Z Tobą jedynie, który nas prowadzisz;
zamieszkaj w naszych sercach,
naucz nas drogi, którą mamy iść
i jak mamy nią podążać.
Jesteśmy słabi i grzeszni;
nie dozwól, abyśmy wprowadzali nieład.
Nie pozwól, by niewiedza sprowadziła nas na niewłaściwą drogę,
albo stronniczość wpływała na nasze działania.
Niech w Tobie odnajdziemy naszą jedność,
abyśmy mogli razem podążać do życia wiecznego,
i abyśmy nie zbaczali z drogi prawdy
i tego, co jest słuszne.
O to wszystko prosimy Ciebie,
który działasz w każdym miejscu i czasie,
w komunii Ojca i Syna,
na wieki wieków.
Amen.

Modlitwa przygotowana na Synod o Synodalności Kościoła rzymskokatolickiego