Spotkanie Anonimowych Katolików


SAKKto należy do Kościoła? co to znaczy, że Kościół jest wspólnotą i instytucją? Czy instytucjonalny wymiar Kościoła jest zagrożeniem dla wspólnotowego? Czy może istnieć wspólnota bez jakiejś formy „instytucji”? Między innymi na te pytania szukaliśmy odpowiedzi podczas „Spotkania Anonimowych Katolików”, które odbyło się 19. czerwca w budynku WSNHiD. Miało ono charakter warsztatu, który poprowadzili członkowi RKK w Polsce, Dorota Łodziak oraz Łukasz Nowicki. W najbliższym czasie nasza wspólnota planuje kolejne podobne spotkania, na które już dziś serdecznie zapraszamy. Chcemy by były przestrzenią dialogu i szukania odpowiedzi.
Serdecznie dziękujemy również Darkowi Grochockiemu za znalezienie miejsca na to spotkanie.