Ekumeniczna Eucharystia w Berlinie


HTrinitatisDuchowni Kościoła Ewangelickiego, na czele z Biskup Berlina Ulriką Trautwein, Rzymskokatolickiego i Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce oraz przedstawiciele władz samorządowych wzięli udział w ekumenicznej liturgii Eucharystycznej w Berlinie, która odbyła się w piątek 21. czerwca. Podczas nabożeństwa modlono się o przestrzeganie praw człowieka na świecie, wzajemną akceptację i wzrost chrześcijańskiej miłości między podzielonymi braćmi i siostrami. Liturgię Eucharystii koncelebrowali, na podstawie wzajemnej gościnności eucharystycznej, ewangelicki dziekan Charlottenburga ks. Carsten Bolz oraz ks. Tomasz Puchalski z Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce a homilie wygłosiła Biskup Berlina. Nabożeństwo odbyło się w Kościele Świętej Trójcy w dzielnicy Charlottenburg.