Solidarni z chrześcijanami z Mosulu.


Nasrani

Arabska litera oznaczająca chrześcijan „Nasrani” czyli Nazarejczycy.

Cały czas dochodzą do nas straszne wiadomości o prześladowaniu naszych sióstr i braci na Bliskim Wschodzie, zwłaszcza w Syrii i Iraku. Niedawno usłyszeliśmy, że po prawie dwóch tysiącach lat obecności w irackim Mosulu nie ma już chrześcijan. Na domach, które musieli opuścić nasi bracia i siostry jest malowana arabska litera, która oznacza „Nasrani” od „Nazrene”, określenie często używane w stosunku do chrześcijan.

Naszą solidarność z prześladowanymi przez islamistów chrześcijanami możemy wyrazić poprzez modlitwę, wsparcie organizacji takich jak Open Doors, które im pomagają oraz na przykład zamieszczając na portalach społecznościowych arabską literę, którą oznaczane są chrześcijańskie domy – dziś to są również nasze domy.

Niech najbliższa niedziela będzie szczególnym dniem modlitwy za mosulskich chrześcijan. Aby ustały prześladowania a bracia i siostry mogli wrócić do swoich domów.

Cały czas módlmy się o chrześcijan w Iraku i innych miejscach gdzie trwają prześladowania.

  • Módlmy się, aby chrześcijanie, którzy pozostali w swych domach, trwali w wierze i zwiastowaniu Ewangelii.
  • Módlmy się, żeby prześladowani potrafili przebaczać swoim prześladowcom i błogosławić im.
  • Módlmy się, o nawrócenie prześladowców.