Słowa Przeżyte


„Słowa Przeżyte” to nowy cykl spotkań organizowanych przez poznańską wspólnotę reformowanych katolików. W ich czasie słuchać będziemy komentarzy Ojców Kościoła do tekstów Pisma Świętego oraz pomodlimy się tymi samymi tekstami, którymi modliły się kobiety i mężczyźni w czasach wielkich teologów Kościoła, których nazywamy Ojcami. Dlaczego „Słowa Przeżyte”? Ponieważ teksty Ojców Kościoła oraz Psalmy, które już od wieków „żyją” w Kościele zostały przetestowane w praktyce życia i modlitwy chrześcijan i przynoszą dobre owoce.

Spotykania odbywać się będą w każdy poniedziałek okresu przygotowania paschalnego czyli Wielkiego Postu o godz. 19.30 w kaplicy pod wezwaniem Świętych Cyryla i Metodego w Poznaniu przy ul. Święty Wojciech 25/7.

Każdy jest mile widziany.

poniedziałk