POZNAŃ: Wspomnienie Cyryla i Metodego


W Pierwszą Niedzielę Przygotowania Paschalnego, która wypada 14 lutego, wspominamy również Apostołów Słowian Świętych Cyryla i Metodego. Święci bracia misjonarze są w sposób szczególny bliscy poznańskiej wspólnocie reformowanych katolików, którzy są patronami kaplicy przy ul. Święty Wojciech 25/7. Serdecznie zapraszamy na niedzielną Eucharystię.

pierwsza opp cyryl i metody