Słowa po ataku w Belgii


PFBWszyscy jesteśmy poruszeni kolejnymi atakami terrorystów w Europie, tym razem zaatakowano lotnisko w Brukseli, na którym pracuje kilka osób z naszych belgijskich wspólnot. Ich proboszcz, Prezbiter Kenneth poinformował, że większość z nich jest bezpieczna ale nie z wszystkimi jest kontakt – możliwe że jest to spowodowane jedynie problemami w łączności.

Terroryści próbują wzbudzić w nas strach. My jednak powinniśmy jeszcze mocniej oprzeć się na Bogu, zaufać Mu. Razem z wszystkimi Europejczykami pielęgnujmy nasze wartości, które przecież wypływają z chrześcijaństwa i humanizmu.

Módlmy się za ofiary dzisiejszych ataków, módlmy się za nasze wspólnoty w Belgii, módlmy się za wszystkich, których pociągają fanatyczne ideologie religijne i polityczne, które z Bogiem, europejskimi wartościami czy szacunkiem do człowieczeństwa nie mają nic wspólnego.

Pamiętajmy też o setkach ludzi, którzy codziennie giną w konfliktach zbrojnych i atakach terrorystycznych na świecie, zwłaszcza w Syrii.

Boże miłosierny, miłośniku pokoju, daj nam mądrość abyśmy umieli stawiać czoło nienawiści przez miłość, współczucie i przebaczenie. W imię Jezusa Chrystusa. Amen.

 

Ks. Tomasz Puchalski
Wikariusz Biskupi na Polskę