Biskup Franciszek: Moje serce jest z wszystkimi siostrami i braćmi w Belgii.


FranciszekMoje serce jest z wszystkimi siostrami i braćmi w Belgii, z wszystkimi ludźmi w Belgii i całej Europie. My, w Stanach Zjednoczonych solidaryzujemy się z wami w tym czasie terroru.
Niech Bóg, który jest współczujący przylgnie do Ciebie i opatrzy Twoje rany. Bądźcie dla siebie wsparciem i módlcie się jedni za drugich.

+Franciszek
Biskup Przewodniczący