Sakrament Pojednania w Wielkim Poście


spowiedźCzas Wielkiego Postu to przede wszystkim zaproszenie do odnowienia przyjaźni z Bogiem. Głównym problemem w relacji człowieka i Boga jest grzech. Bóg jednak zna człowieka, jego słabości i nieustannie ofiarowuje możliwość pojednania z sobą. Dzięki ofierze Jezusa mamy nieustanny dostęp do Ojca a Kościół pełni misję jednania ludzi z Bogiem. Najlepszym i obiektywnym sposobem, by doświadczyć pojednania i przebaczenia grzechów jest spowiedź.

Jeśli chcesz skorzystać z kolejnej szansy na nowe, lepsze życie zapraszamy do skorzystania z sakramentu pojednania. Wystarczy skontaktować się z prezbiterem wspólnoty, ks. Tomaszem Puchalskim za pośrednictwem telefonu lub poprzez email.

KAŻDY MOŻE TEGO DOŚWIADCZYĆ

Ks. Tomasz Puchalski
prezbiter.rkk@gmail.com
793111295