Małżeństwo w dzisiejszym Kościele – list biskupa Piotra


mał„Doświadczenie małżeństwa przynosi cenne wnioski, które mogą być zastosowane we wszystkich relacjach w życiu. Czasami owe doświadczenie przynosi lekcje bolesnej tragedii rozwodu. Rozwód jest zawsze wielkim urazem dla wszystkich, którzy go doświadczają, czy mówimy o małżonkach, czy o dzieciach w rodzinie. Chociaż staramy się uniknąć rozwodu, jesteśmy jednak świadomi jego rzeczywistości i prosimy Boga, by uzdrowił nasze serca, gdy zostaną złamane przez ową rzeczywistości.” – Napisał w liście do Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej biskup Piotr Hickman. Dzięki naszemu bratu Jakubowi, ten ważny tekst jest dostępny w języku polskim.
Cały list dostępny jest w formacie pdf.