Rozpoczynamy Przygotowanie Paschlne


Środa Popielcowa to wyjątkowy dzień, nie jest świętem, uroczystością kościelną, życie wydaje się toczyć zupełnie normalnie, a jednak dyskretnie Kościoła wprowadza nas w misterium paschalne, celebrujemy wyjątkowe Liturgie pokutne i wsłuchujemy się w bogatą Liturgię Słowa. Dyskrecja tego dnia jest bardzo ważna, bierze się bowiem z Ewangelii, którą dziś słuchamy: Kiedy ty pościsz, natrzyj olejkiem swoją głowę i umyj swoją twarz, by nie ludziom pokazać, że pościsz, lecz twojemu Ojcu, który jest w ukryciu. A twój Ojciec, który widzi w ukryciu, da ci”.

Dzisiejsza Liturgia pokutna związana jest z posypywaniem głów popiołem. Początki korzystania z niego w praktykach pokutnych znajdujemy już w Starym Testamencie, gdy prorocy nawoływali do pokuty i nawrócenia, a jednym z zewnętrznych przejawów tego stanu było m.in. posypywanie się popiołem czy spanie w nim. Pokutnik w ten sposób angażował całego siebie. Chciał przemienić wszystko w sobie i dookoła siebie a znak popiołu miał w tym pomóc. Popiół oznaczać nowe stworzenie. Tak jak Bóg ulepił człowieka z prochu ziemi, tak osoby, które chcą się nawrócić, na popiołach swojego starego życia zaczynały nowe, oparte na Bogu.

Niestety jak wiele dobrych rzeczy, również ta uległa wypaczeniu, stało się pustym symbolem, którego celem był podziw ludzi, a nie nawrócenie i „podziw Boga”. Dlatego właśnie Jezus krytykuje hipokryzję związaną z postem, modlitwą i jałmużną nie same te akty, które są zewnętrznymi przejawami wewnętrznej przemiany.

Post, modlitwa i jałmużna posiadają wyjątkowy wymiar otwarcia się. Przez post otwieramy się bowiem na samych siebie, na prawdę o nas i naszych potrzebach. Przez jałmużnę otwieramy się na naszych bliźnich i ich potrzeby. Przez modlitwę otwieramy się na Boga, który chce przemawiać do naszego serca.

Przemieniajmy więc swoje życie, wykorzystajmy ten Okres Przygotowania Paschalnego, aby nasze pragnienia i pragnienia Boga wobec nas były spójne. Odnawiajmy harmonię pomiędzy nami, Bogiem i innymi ludźmi, naszymi siostrami i braćmi, wpatrując się w Chrystusa Jezusa, który przez swoją paschę – mękę, śmierć i zmartwychwstanie – pokazał nam, na czym polega pojednanie, odnowa i harmonia.

Niech Bóg nas błogosławi na ten święty czas.

+Tomasz
Wasz brat i biskup elekt