Reformowany Kościół Katolicki w Polsce – rośniemy!


Z dumą dzielimy się wspaniałymi wiadomościami! Według danych Narodowego Spisu Powszechnego z 2021 roku, Reformowany Kościół Katolicki w Polsce stał się największą starokatolicką wspólnotą w Poznaniu i powiecie poznańskim! To dla nas ogromne wyróżnienie i dowód na to, że coraz więcej osób docenia wartości i specyfikę naszego wyznania.

Co stoi za tym sukcesem? Trudno jednoznacznie wskazać na jedną przyczynę. Być może na wzrost popularności Reformowanego Kościoła Katolickiego w Poznaniu i okolicach wpływa:

  • Zwiększona świadomość istnienia i specyfiki wyznania.
  • Otwartość i życzliwość naszej wspólnoty.
  • Aktywność Kościoła w lokalnym środowisku.
  • Atrakcyjne propozycje duszpasterskie i edukacyjne.

To zobowiązujące wyróżnienie motywuje nas do dalszej pracy i rozwoju. W najbliższym czasie planujemy:

  • Kontynuować działania na rzecz integracji wspólnoty.
  • Kontynuować zaangażowanie duszpasterskie i edukacyjne.
  • Promować wartości Reformowanego Kościoła Katolickiego.

Jednak to nie jedyna dobra wiadomość!

  • Ogólnopolska liczba wiernych Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce również wzrosła! W 2021 roku do naszego wyznania zadeklarowało przynależność 194 osoby, co oznacza wzrost w stosunku do danych z wewnętrznych statystyk Kościoła, które na rok 2021 wskazywały 118 osób. Warto też wspomnieć, że przez ostatnie trzy lata, od 2021 roku, odbyło się wiele przyjęć (konwersji) nowych osób.
  • Wzrosła również ogólna liczba wiernych Kościołów starokatolickich w Polsce. W 2021 roku do Kościołów starokatolickich łącznie zadeklarowało przynależność 20 999 osób, co oznacza wzrost o 1 319 osób w porównaniu do 2011 roku.

Te dane pokazują, że Reformowany Kościół Katolicki w Polsce rozwija się i prężnie działa. Jesteśmy wdzięczni wszystkim wiernym za ich zaangażowanie i zapraszamy zainteresowanych do poznania naszego Kościoła.

Źródło:
1) Tablice z ostatecznymi danymi w zakresie przynależności narodowo-etnicznej, języka używanego w domu oraz przynależności do wyznania religijnego, GUS, 29.04.2024
2) Wyznania religijne w Polsce 2019-2021, GUS, 15.12.2022