IDAHOBIT: Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią, Transfobią i Bifobią


Czym jest IDAHOBIT?

Międzynarodowy Dzień Walki z Homofobią, Transfobią i Bifobią (IDAHOBIT) obchodzony jest co roku 17 maja. Został ustanowiony w 2004 roku, aby zwrócić uwagę na dyskryminację i przemoc, z jaką spotykają się osoby LGBTQ+ na całym świecie.

Znaczenie IDAHOBIT dla Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce jest jedynym w pełni inkluzywnym Kościołem w kraju, co oznacza, że ​​wita, akceptuje i afirmuje wszystkich ludzi bez względu na ich orientację seksualną czy tożsamość płciową. IDAHOBIT jest dla nas okazją do:

 • Potwierdzenia swojego zaangażowania w równość i sprawiedliwość dla wszystkich ludzi.
 • Wyrażenia solidarności z osobami LGBTQ+ w Polsce i na całym świecie.
 • Podniesienia świadomości na temat dyskryminacji i przemocy, z jaką spotykają się osoby LGBTQ+.
 • Wezwania do działania na rzecz tworzenia bardziej inkluzywnego i równościowego społeczeństwa.

Kościół zachęca wszystkich swoich członków i członkinie do udziału w obchodach IDAHOBIT. Można to zrobić na wiele sposobów, np.:

 • Uczestnicząc w nabożeństwach lub innych wydarzeniach organizowanych przez wspólnoty chrześcijańskie i organizacje działające na rzecz ochrony i praw człowieka.
 • Modląc się za osoby LGBT+ oraz osoby sojusznicze.
 • Wspierając organizacje walczące o prawa osób LGBTQ+.
 • Dzieląc się informacjami o IDAHOBIT w mediach społecznościowych i innych kanałach.

Serdecznie zapraszamy na modlitwę w intencji osób LGBTQ+ oraz osób sojuszniczych, która odbędzie się w piątek, 17 maja o godzinie 18:30 w naszej poznańskiej kaplicy na osiedlu Powstańców Warszawy 9A.

Modlitwa z okazji IDAHOBIT

Ojcze Niebieski,
Dziękujemy Ci za Twoją nieskończoną miłość i miłosierdzie.

Dziękujemy Ci za stworzenie nas na Twój obraz i podobieństwo, bez względu na naszą orientację seksualną czy tożsamość płciową.

W Międzynarodowym Dniu Przeciw Homofobii, Transfobii i Bifobii modlimy się za wszystkich ludzi, którzy doświadczają dyskryminacji i przemocy ze względu na swoją orientację seksualną lub tożsamość płciową. Prosimy Cię o pocieszenie i siłę dla tych, którzy cierpią.

Módlmy się również za tych, którzy nie rozumieją lub nie akceptują osób LGBTQ+. Prosimy Cię o otwarcie ich serc i umysłów na miłość i zrozumienie.

Prosimy Cię o to, aby wszyscy ludzie mogli żyć w pokoju i harmonii, bez względu na to, kogo kochają lub jak się identyfikują.

W imię Jezusa Chrystusa. Amen.

________________________________________________

W Międzynarodowym Dniu Walki z Homofobią, Transfobią i Bifobią (IDAHOBIT) Reformowany Kościół Katolicki w Polsce pragnie stanowczo podkreślić swoje zaangażowanie na rzecz akceptacji dla wszystkich ludzi.

Wierzymy, że każdy człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boga i zasługuje na szacunek, godność i prawo do życia w pełni autentyczne. Kochamy Boga, a Bóg kocha nas – to uniwersalna prawda, która obejmuje wszystkich bez wyjątku.

Jako Kościół w pełni inkluzywny:

 • Witamy i przyjmujemy osoby LGBTQ+, oferując im duchowe wsparcie i wspólnotę.
 • Wspieramy związki osób tej samej płci, uznając je za wyraz miłości i zaangażowania, tak samo jak związki heteroseksualne.
 • Pragniemy błogosławić związki osób tej samej płci i towarzyszyć im w drodze do sakramentalnego małżeństwa w naszym Kościele.
 • Zapewniamy duszpasterstwo dostosowane do potrzeb osób LGBTQ+, oferując im pomoc i wsparcie w różnych aspektach życia.

Jesteśmy przekonani, że miłość Boga jest siłą, która może pokonać wszelkie uprzedzenia. Dlatego też z zaangażowaniem działamy na rzecz budowania bardziej sprawiedliwego i inkluzywnego społeczeństwa, w którym każdy człowiek jest akceptowany.

Jeśli szukasz duchowej wspólnoty, która m.in. akceptuje i wspiera osoby LGBTQ+, zapraszamy do Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce. Z radością powitamy Cię w naszych progach i pomożemy Ci odkryć głębię miłości Boga, która obejmuje wszystkich bez wyjątku.

Pamiętaj: Bóg kocha Cię bezgranicznie, takim jakim jesteś. Nie bój się kochać i być kochanym/ą – jesteś wartościowy/a i zasługujesz na szczęście.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji osób LGBTQ+ i ich sojuszników, która odbędzie się w piątek, 17 maja o godzinie 18:30 w naszej kaplicy w Poznaniu na osiedlu Powstańców Warszawy 9A.