Przewodniczący Biskup powołał wikariuszy dla Europy


eccBiskup Gino de Stobbeleir poprosił Przewodniczącego Biskupa Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej Piotra Hickmana o zwolnienie go z pełnienia urzędu biskupa odpowiedzialnego za wspólnoty europejskie. Biskup Gino po wielu latach służby Kościołowi pragnie powrócić na drogę życia monastycznego i modlitwą nadal służyć naszym rozwijającym się wspólnotom. Nadal pozostaje też w dobrych relacjach z całym Kościołem. W związku z prośbą biskupa Gino, biskupem wspólnot europejskich będzie biskup Piotr Hickman, który powołał do pomocy w posługiwaniu trzech wikariuszy episkopalnych: dla Belgii i Holandii – ojca Tony’ego de Meulder; dla Austrii – ks. dr Christiana Blankensteina; dla Polski – ks. Tomasza Puchalskiego.

O służbie wikariuszy episkopalnych w Ekumenicznej Wspólnocie Katolickiej przeczytasz tutaj.

Jako wspólnota w Polsce pragniemy z całego serca podziękować biskupowi Gino za wszystko co dla nas zrobił. Za to, że zdecydował się przyjąć nas pod swoją opiekę, respektował nasze zdanie na wiele spraw oraz pomógł nam w zjednoczeniu z Ekumeniczną Wspólnotą Katolicką. To wspaniały człowiek i biskup, którego Bóg postawił w odpowiednim czasie na naszej drodze.

Prosimy o modlitwę w intencji biskupa Piotra, który jest teraz biskupem wspólnot w Europie oraz za nowych wikariuszy episkopalnych, by dobrze i odpowiedzialnie pełnili swoją służbę dla Boga i Jego Kościoła.