Ekumeniczna modlitwa za Irak


Irak
Zapraszamy do wspólnej modlitwy za Irak. Cały czas trwają tam brutalne prześladowania chrześcijan oraz innych mniejszościowych wspólnot religijnych.

Z inicjatywy stowarzyszenia Open Doors, które zajmuje się pomocą prześladowanym chrześcijanom, sobota 23 Sierpnia będzie dniem modlitwy za Irak. Włączmy się tego dnia we wspólne wołanie do Boga o pokój w Iraku i pojednanie między wszystkimi mieszkańcami tego kraju.

W Poznaniu zapraszamy na wspólną ekumeniczną modlitwę w tej intencji w kościele Świętego Krzyża przy ul. Ogrodowej 6 w sobotę 23 sierpnia o godz. 18.00. Organizatorem spotkania jest Reformowany Kościół Katolicki w Polsce oraz Parafia Poznańska Kościoła Ewangelicko – Metodystycznego w Polsce.

W Krakowie modlitwa ekumeniczna odbędzie się o godz. 18.00 w kaplicy przy ul. Wielopole 10/4.

Módlmy się tego dnia tam gdzie będziemy, niezależnie od waszego wyznania. W Iraku prześladowcy nie zwracają uwagi na to czy ktoś jest katolickim, prawosławnym czy protestanckim chrześcijaninem – wszyscy wspólnie cierpią z powodu imienia Chrystusa.

Link do wydarzenia na facebooku (Poznań).

Link do wydarzenia na facebooku (Kraków).