O co chodzi z tymi „intencjami mszalnymi”?


„Zamówienie” intencji mszalnej jest aktem miłości i wiary. To prośba do Kościoła, składana osobie duchownej, o modlitwę w konkretnej intencji i zarazem wyraz troski o zbawienie drugiego człowieka. Liturgia Eucharystii jest najcenniejszym darem, jaki można ofiarować, a jej owoce są nieocenione.

Co to znaczy „zamówić mszę”?

Samo stwierdzenie „zamówić mszę” jest dość „koślawy”, wziął się z stąd, że dana intencja przypisywana jest do konkretnej Liturgii Eucharystii, sprawowanej konkretnego dnia. „Zamówienie mszy” nie oznacza kupowania daru duchowego, ale prośbę do Kościoła, wyrażoną prezbiterowi lub biskupowi, aby w czasie Liturgii Eucharystii modlił się w konkretnej intencji. Kościół prosi Boga, by obdarzył dobrami duchowymi wynikającymi z tej Liturgii konkretną osobę lub grupę osób.

Dary płynące z Liturgii Eucharystii

Eucharystia to uobecnienie Ofiary Jezusa na krzyżu i Komunia, Wspólnota z Bogiem i innymi. Włączając się w tę Ofiarę, jednoczymy się z Bogiem Ojcem „przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie”. Intencja mszalna oznacza prośbę, by Bóg w to zjednoczenie włączył konkretnego człowieka, co służy jego zbawieniu. Zbawienie bowiem to być w komunii. Celem „intencji mszalnej” nie jest „przekupienie Boga” i ewentualne zmienienie Jego woli, ale prośba, aby dana sytuacja służyła zbawieniu lub aby komunii z Bogiem doświadczyła dana osoba. Jeśli więc poprosiłeś lub poprosiłaś o sprawowanie Liturgii Eucharystii w jakiejś intencji i to się nie wydarzyło, nie oznacza to, że intencja była nieskuteczna, zawsze bowiem Bóg wysłuchuje modlitwy skierowanej do Niego i złączonej z uobecnianą ofiarą Jego Syna. Ofiara Jezusa ma jednak służyć naszemu zbawieniu a nie np. rozwiązywaniem konkretnych problemów

Nie ma nic cenniejszego

Celebrowanie Liturgii Eucharystii to akt miłości, a ofiarowanie komuś Mszy świętej jest najcenniejszym darem, jaki można ofiarować – zarówno żywym, jak i zmarłym. Niestety, praktyka ta staje się coraz mniej praktykowana.

Prywatne intencje

Msza święta nie jest prywatnym spotkaniem z Bogiem, ale modlitwą całego Kościoła. Kościół zawsze modli się za cały świat i wszystkich ludzi, żywych i zmarłych. W modlitwie eucharystycznej przywołuje się imię biskupa, co symbolizuje jedność Kościoła.

Mimo to, w czasie Liturgii Eucharystii jest miejsce na osobiste intencje. Włączone są one w błaganie całego Kościoła i stanowią motywację do gorliwego uczestnictwa w Eucharystii.

Szczególne momenty na osobiste prośby

Istnieje kilka momentów podczas Liturgii Eucharystii, kiedy szczególnie warto przywołać swoje prośby:

  • Po wezwaniu „Módlmy się” a przed Kolektą. W tym miejscu jest na to przeznaczona chwila ciszy, celebrans podaje też informacje jaka jest intencja danej Liturgii.
  • W odpowiednim miejscu w czasie Modlitwy Powszechnej, można też przed liturgią poprosić diakona, aby dodał naszą modlitwę.
  • Podczas ofiarowania chleba i wina np. w czasie okadzenia, które symbolizuje wznoszenie się modlitw do Boga.

Siła modlitwy wstawienniczej

Wierzymy w skuteczność modlitwy wstawienniczej za żywych i zmarłych. Bóg chętnie wysłuchuje nasze modlitwy, szczególnie te wspólnotowe, a zwłaszcza podczas Eucharystii.

Tradycja zamawiania mszy

Zwyczaj zamawiania mszy sięga czasów starożytności. Wierni składają swoje prośby i podziękowania na ręce biskupa lub prezbiterów.

Czy „zamówienie intencji” coś kosztuje?

Nie, zamówienie „intencji mszalnej” nie wiąże się z żadną opłatą. Jezus Chrystus powiedział: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8). Zatem akt ofiarowania Liturgii Eucharystii w określonej intencji jest wyrazem naszej wiary i miłości, a nie transakcją handlową.

Warto jednak pamiętać o możliwości złożenia „stypendium mszalnego”. Jest to dobrowolna ofiara pieniężna, która ma na celu wsparcie posługi duchownego. Ksiądz może wykorzystać te pieniądze na pokrycie kosztów związanych z posługą, np. zakup niezbędnych paramentów, opłatę za dojazd do miejsca sprawowania Liturgii, czy inne niezbędne wydatki.

Podsumowanie

„Zamówienie mszy” to akt miłości i wiary. To prośba do Kościoła o modlitwę w konkretnej intencji, a zarazem wyraz troski o zbawienie drugiego człowieka. Msza święta jest najcenniejszym darem, jaki można ofiarować, a jej owoce są nieocenione.

Jeśli chcesz, możesz powierzyć swoje intencje Kościołowi.

Aby to zrobić skontaktuj się z biskupem Tomaszem Puchalskim
Email: biskuptomaszpuchalski@gmial.com
Tel: +48 793 111 295

Tutaj możesz wpisać swoją intencję.