Nieszpory


 

nieszpory

Zapraszamy wszystkich chętnych w piątek 17 października na wieczorną część Liturgii Godzin czyli Nieszpory. Odbędą się one o 18.30 w kaplicy pw. Cyryla i Metodego ul. Św Wojciech 25/7. Oddajmy Bogu należną mu cześć, chwałę i dziękczynienie na zakończenie tygodnia.
Każdy będzie mile widziany.