Synod Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej


Synod ECC2W dniach od 7 do 10 Października odbędzie się w Denwer w Stanie Kolorado (USA) Synod Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej, której częścią jest Reformowany Kościół Katolicki w Polsce. 

Synod Ekumenicznych Katolików odbywa się co dwa lata. Jest on organem ustawodawczym całej Wspólnoty a w jego skład poza wszystkimi biskupami wchodzą wszyscy duchowni diecezjalni i zakonni oraz świeccy reprezentanci parafii, misji i duszpasterstw. Tegoroczny Synod zajmie się przede wszystkim wyborem nowego Biskupa Przewodniczącego. Biskup Piotr Hickman, który pełni ten urząd do końca 2015 roku kończy już trzecią czteroletnią kadencję dlatego nie może być już ponownie wybrany na to stanowisko. Delegaci wybierać będą nowego Biskupa Przewodniczącego spośród dwóch kandydatów wyłonionych przez Komisję Nominacyjną a są nimi: Ks. Katarzyna Madden oraz Ks. Franciszek Krebs.

Izby Synodalne zajmą się również propozycjami zmian w prawie wewnętrznym Wspólnoty (Konstytucji EWK), które w znacznej części dotyczyć będą Kościołów lokalnych poza Stanami Zjednoczonymi. Zmiany te są konieczne ze względu na powiększanie się lokalnych Kościołów poza USA.

Delegaci będą mogli wziąć również udział w warsztatach m.in. na temat Kościołów Starokatolickich Unii Utrechckiej, z duchowości czy wykorzystania mediów elektronicznych czy portali społecznościowych w ewangelizacji.

Reformowany Kościół Katolicki w Polsce reprezentować na Synodzie będzie Łukasz Nowicki – Przewodniczący Izby Świeckich RKK oraz Ks. Tomasz Puchalski.

Prosimy o modlitwę za naszych delegatów i wszystkich, którzy wezmą udział w Synodzie.

Synod ECC