Niedziela Palmowa


Niedziela Palmowa to ostatnia Niedziela Przygotowania Paschalnego i pierwszy dzień Wielkiego Tygodnia – najważniejszych dni w roku liturgicznym Kościoła, które upamiętniają uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy oraz Jego ostatnie dni przed Paschą – Męką, Pogrzebaniem i Zmartwychwstaniem.

W Niedzielę Palmową upamiętniamy uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Odbyło się to na tydzień przed Jego zmartwychwstaniem. Jezus, zgodnie z proroctwami, wjechał do Świętego Miasta na ośle, jako pokorny władca i Bóg, który wkracza do swojego miasta. W tym czasie dzieci i uczniowie Jezusa będący w Jerozolimie oraz prawdopodobnie inni jej mieszkańcy wyszli go powitać z liśćmi palmowymi oraz gałązkami oliwnymi.

W Niedziele Palmową pobłogosławimy gałązki oliwne oraz liście palmowe i zabierzemy je do swoich domów jako znaki zwycięstwa Chrystusa nad złem i grzechem poprzez miłość i przebaczenie. Mają one nam przypominać, że jako uczniowie i uczennice Jezusa zwyciężamy zło w naszym życiu i świecie poprzez miłość i miłosierdzie.

W Niedziele Palmową czytamy również opis Męki Chrystusa. Fragmenty Pasji będziemy czytać przed błogosławieństwem końcowym codziennie aż do Triduum Paschalnego. Chcemy w ten sposób jeszcze lepiej wejść w tajemnice miłości Boga.

  • POZNAŃ

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Liturgii Niedzieli Palmowej 9 kwietnia o godz. 12:00 w poznańskiej kaplicy reformowanych katolików, która mieści się przy ul. Św. Wojciech 25/7 (kamienica, 3 piętro)

O godz. 10:30 w tym samym miejscu odbędzie się Studium Biblijne, na które również serdecznie zapraszamy.

  • KRAKÓW

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w Liturgii Niedzieli Palmowej 9 kwietnia o godz. 13:30 w Krakowie przy ul. Św. Filipa 23 (kamienica)