Menora w Liturgii RKK


Menora

Wiele osób zadaje mi pytanie, dlaczego na ołtarzu w naszej kaplicy znajduje się menora – siedmioramienny świecznik, symbol kojarzony najczęściej z wyznawcami judaizmu. 

Menorę podczas chrześcijańskiej liturgii spotkacie w kościołach obrządku wschodniego, na ołtarzach podczas celebracji wspólnot neokatechumenalnych czy w kościołach jerozolimskich wspólnot monastycznych. Menorę w naszej liturgii używamy z przynajmniej pięciu powodów.

  • Menora jest symbolem świątyni jerozolimskiej. 

Menora znajdowała się w historycznej świątyni jerozolimskiej i była jej symbolem. Chrześcijanie sprawujący Eucharystie wierzą, że jest ona swego rodzaju kontynuacją kultu Izraela, który koncentrował się w świątyni. Kult chrześcijański koncentruje się na Liturgii Eucharystii. Po śmierci Jezusa na krzyżu nie ma już żadnych krwawych ofiar, a według słów Jezusa, uwielbienie Boga odbywa się wszędzie w duchu i prawdzie. Eucharystia to czas prawdziwego uwielbienia Boga, które dokonuje się w Duchu Świętym i Prawdzie, którą jest Jezus – najwyższy kapłan i ofiara nowego przymierza. W Eucharystii uobecnia się prawdziwa, jedyna i doskonała ofiara Jezusa Chrystusa, ofiara przejścia – paschy – ze śmierci do życia.

  • Menora jest symbolem krzewu gorejącego, z którego przemówił Bóg do Mojżesza.

Jej obecność na ołtarzu Eucharystii przypomina nam, że nowym Mojżeszem – prawodawcą i przewodnikiem ludu – jest Jezus Chrystus. To właśnie Syn Boży jest Prorokiem, który jako jedyny widział Boga twarzą w twarz, czego nie doświadczył Mojżesz, oglądając Boga jedynie „z tyłu”. Gorejący krzew to też znak Boga objawiającego prawdę o sobie. W Eucharystii przyjmujemy prawdziwego Boga, który wchodzi w głęboką komunię ze swoim ludem.

  • Menora to symbol drzewa życia.

Drzewem życia, które otrzymaliśmy od Boga jest życie Jego Syna, Jezusa Chrystusa, który umarł na drzewie krzyża dla naszego zbawienia. W Eucharystii otrzymujemy prawdziwe życie w ciele i krwi Jezusa Chrystusa.

  • Symbol Ducha Świętego

Menora jako siedmioramienny świecznik przypomina o siedmiu darach Ducha Świętego. Przypomina nam, że wszystko, co dokonuje się w Eucharystii jest działaniem samego Boga, który daje się swojemu ludowi, jednoczy go i napełnia Duchem Świętym dla uświęcenia, umocnienia i odpuszczenia grzechów.

  • Symbol Izraela
Menora to w powszechnej świadomości symbol ludu Izraela. Stojąc na ołtarzu przypomina nam, że naszą wiarę poprzedzali przodkowie, którzy zaufali Bogu i byli „dziećmi obietnicy”. Bóg dał obietnicę Abrahamowi, że uczyni z jego potomków wielki naród, którego nie da się zliczyć. Potomstwem Abrahama jest Izrael oraz Kościół, który przez wiarę w Żyda, Jezusa Chrystusa, uczestniczy w obietnicach Boga i poznał Go przez zwiastowanie Żydów – Apostołów i Uczniów Pańskich, którzy uwierzyli w Mesjasza Izraela i Chrystusa Narodów. Menora wyraża naszą wdzięczność Bogu za powołanie Izraela, za miłość jaką Bóg obdarzył Izrael – Naród Pierwszego Wybrania i Kościół – Lud Nowego Przymierza. Nasza wiara bierze początek u żydów.​