Środa Popielcowa


popiolŚroda Popielcowa, która w tym roku wypada 5 marca, jest dniem kiedy rozpoczynamy przygotowanie do Święta Paschy czyli Przejścia przez mękę i śmierć do zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Okres 40 dni Wielkiego Postu nawiązuje do czasu jaki Jezus spędził na pustyni po swoim chrzcie w Jordanie a przed publiczną działalnością. Był to czas przygotowania do wypełnienia posłania jakie Syn Boży otrzymał od Ojca.

W Środę Popielcową chrześcijanie poprzez posypanie głowy popiołem, na nowo chcą wyrazić swoje pragnienie nawrócenia i zbliżenia się do Boga poprzez post, modlitwę i miłosierdzie okazywane potrzebującym. Tego dnia w Kościele praktykowany jest post. Zaproszeni jesteśmy też  do udziału w Eucharystii i poświęcenia większej ilości czasu na modlitwę.

W Środę Popielcową:

  • W Poznaniu Liturgia Eucharystii będzie celebrowana w kaplicy przy ul. Święty Wojciech 25/7 o godz. 6.45 oraz 18.30
  • W Krakowie Liturgia Słowa Bożego z Komunią Świętą będzie celebrowana przy ul. Św. Filipa 23 o godz. 19.00

 

Wszystko idzie na jedno miejsce: powstało wszystko z prochu
i wszystko do prochu znów wraca.
(Księga Koheleta 3.20)