Liturgia w Krakowie


krk

Zapraszamy serdecznie na nabożeństwo reformowanych katolików w Krakowie, w najbliższą sobotę 14 listopada o godz. 13:30 przy ul. Felińskiego 33/5 (można dojechać autobusem 169, kierunek Górka Narodowa Wschód, przystanek Banacha).

Przy wspólnym stole będziemy rozważać Słowo Boże i karmić się chlebem Żywym.

„Ja jestem chlebem Żywym, który zstąpił z nieba. Ktokolwiek będzie spożywał ten chleb, będzie żył na wieki” (J 6, 51)

Każdy jest mile widziany!

Po nabożeństwie będziesz miał okazję poznać naszą wspólnotę Reformowanego Kościoła Katolickiego.