Dzień Modlitwy za Kościół Prześladowany


nun

15 listopada 2015 tysiące wspólnot chrześcijańskich ponownie przystąpi do modlitwy za prześladowanych chrześcijan. Razem z pół milionem kościołów z całego świata będziemy myśleć o prześladowanych i modlić się za nimi również w Poznaniu.

Na ekumenicznej modlitwie spotkamy się w niedzielę 15 listopada o godz. 17.00 w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym Świętego Krzyża w Poznaniu przy ul. Ogrodowej 6.