Kandydaci na urząd Biskupa Przewodniczącego


Ks. Kae Madden

Ks. Kae Madden

Za dwa lata dobiega końca kadencja Piotra Hickmana jako Biskupa Przewodniczącego Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej. W związku z tym od wakacji ubiegłego roku trwa proces nominacji i wyboru nowego Biskupa Przewodniczącego Wspólnoty, której częscią na terenie Polski jest Reformowany Kościół Katolicki.

Komisja Nominacyjna, która składa się z przedstawicieli duchownych i świeckich przedstawiła wczoraj (9.01.2014) dwie nominacje na urząd Biskupa Przewodniczącego. Są to Prezbiter Kae Madden, która jest proboszczem Parafii Church of the Beloved w Northglenn, Kolorado oraz Prezbiter Frank Krebs, proboszcz Parafii Świetego Franciszka i Klary w St.Louis, Missouri.

Ks. Frank Krebs

Ks. Frank Krebs

Po ogłoszeniu przez Komisję Nominacyjną dwóch kandydatów na urząd Biskupa Przewodniczacego, istnieje jeszcze możliwość włączenia do tego grona kolejnego kandydata lub kandydatki, co musi być inicjatywą oddolną znacznej grupy lokalnych wspólnot. Możliwość taką przewiduje Konstytucja Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej. Nazwisko nowego Biskupa Przewodniczącego poznamy podczas Synodu Wspólnoty, który odbędzie się w październiku 2014 w Denwer, Kolorado. W Synodzie udział wezmą również przedstawiciele Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce. Nowy Biskup Przewodniczący rozpocznie swoją czteroletnią kadencję pod koniec 2015 roku.

  1. List Komisji Nominacyjnej z ogłoszeniem kandydatur przeczytasz tutaj.
  2. Więcej na temat urzędu Biskupa Przewodniczącego oraz procesu jego wyboru przeczytasz w Konstytucji Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej.
  3. Zobacz CV Kandydatów
    Prezbiter Kae Madden
    Prezbiter Frank Krebs