Kalendarz Liturgiczny: 7 maja – 13 maja 2018


Kalendarz Liturgiczny
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce

7 Maja I Poniedziałek
Ewodiusza,
biskupa Antiochii
Leona Józefa Suenensa, biskupa
(z 6.05)

Kolor: BIAŁY

Dz 16, 11-15
Ps 149
J 15, 26-16,4a

8 Maja I Wtorek
Julianny z Norwich
mistyczki
Stanisława
biskupa i
męczennika

Kolor: BIAŁY

Dz 16, 22-34
Ps 138
J 16, 5-11

9 Maja I Środa

Kolor: BIAŁY

Dz 17, 22-33
Ps 148
J 16, 12-15

10 Maja I Czwartek

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Kolor: BIAŁY

Dz 1, 1-11
Ps 47
Ef 1, 17-23
Mk 16, 15-20

11 Maja I Piątek
Rozpoczyna się 9 dni modlitwy przed Zesłaniem Ducha Św.

Kolor: BIAŁY

Dz 18, 9-18
Ps 47
J 16, 20-23a

12 Maja I Sobota

Kolor: BIAŁY

Dz 18, 23-28
Ps 47
J 16, 23b-28

13 Maja I Niedziela
7. NIEDZIELA PASCHALNAKolor: BIAŁY

Dz 1, 15-26
Ps 103
1 J 4, 11-16
J 17, 11b-19