Kalendarz Liturgiczny: 19 – 25 Marca 2018


Kalendarz Liturgiczny
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce

19 Marca I Poniedziałek
JÓZEFA Z NAZARETU
męża Marii i opiekuna Jezusa

Kolor: biały

2 Sm 7, 4-16
Ps 89, 2-3. 4-5. 27 i 29
Rz 4, 13. 16-22
Mt 1, 16-24a

20 Marca I Wtorek
Cyryla Jerozolimskiego
biskupa

Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy

Lb 21, 4-9
Ps 102, 2-3. 16-18. 19-21
J 8, 21-30

21 Marca I Środa

Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy

Dn 3, 14-22. 91-95
Dn 3, 52. 53-54. 55-56
J 8, 31-42

22 Marca I Czwartek
Jana Klimaka
mnicha

Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy

Rdz 17, 3-9
Ps 105, 4-5. 6-7. 8-9
J 8, 51-59

23 Marca I Piątek

Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy

Jr 20, 10-13
Ps 18, 2a-3. 4-6a. 7
J 10, 31-42

24 Marca I Sobota

ZWIASTOWANIE PAŃSKIE


Przygotowanie paschalne
Kolor: biały

Iz 7,10-14
Ps 40,7-8a.8b-10.11
Hbr 10,4-10
Łk 1,26-38

25 Marca I Niedziela
NIEDZIELA PALMOWA

Czyli MĘKI PAŃKSIEJ

Kolor: fioletowy

Mk 11, 1-10 lub J 12, 12-16
(procesja z palmami)
Iz 50, 4-7
Ps 22, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24
Flp 2, 6-11
Mk 14, 1 – 15, 47
(Liturgia Eucharystii)