Kalendarz Liturgiczny: 12 – 18 Marca 2018


Kalendarz Liturgiczny
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce

12 Marca I Poniedziałek
Grzegorza Wielkiego
biskupa Rzymu

Przygotowanie paschalne
Kolor: biały lub fioletowy

Iz 65, 17-21
Ps 30, 2 i 4. 5-6. 11-12a i 13b
J 4, 43-54

13 Marca I Wtorek

Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy

Ez 47, 1-12
Ps 46, 2-3. 5-6. 8-9
J 5, 1-18

14 Marca I Środa
Matek i Ojców monastycyzmu

(z 11.03)


Przygotowanie paschalne
Kolor: biały lub fioletowy

Iz 49, 8-15
Ps 145, 8-9. 13cd-14. 17-18
J 5, 17-30

15 Marca I Czwartek

Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy

Wj 32, 7-14
Ps 106, 19-20. 21-22. 23
J 5, 31-47

16 Marca I Piątek

Przygotowanie paschalne
Kolor: fioletowy

Mdr 2, 1a. 12-22
Ps 34, 17-18. 19-20. 21 i 23
J 7, 1-30

17 Marca I Sobota
Patryka
biskupa i apostoła Irlandii

Przygotowanie paschalne
Kolor: biały lub fioletowy

Jr 11, 18-20
Ps 7, 2-3. 9bc-10. 11-12
J 7, 40-53

18 Marca I Niedziela
5.NIEDZIELA
PRZYGOTOWANIA PASCHALNEGO

Kolor: fioletowy

Ez 37, 12–14
Ps 130,1–2.3–4.5–7a.7bc–8
Rz 8, 8–11
J 11,1–45