Kalendarz Liturgiczny: 11 czerwca – 17 czerwca 2018


Kalendarz Liturgiczny
Reformowany Kościół Katolicki w Polsce

11 CZERWCA I Poniedziałek
BARNABY Apostoła

KOLOR: CZERWONY

Dz 11, 21b-26; 13, 1-3
Ps 98, 1. 2-3ab. 3c-4. 5-6
Mt 10, 7-13

12 CZERWCA I Wtorek

KOLOR: ZIELONY

1 Krl 17, 7-16
Ps 4, 2. 3-4a. 4b-5. 7-8
Mt 5, 13-16

13 CZERWCA I Środa
Antoniego z Padwy zakonnika I teologa

KOLOR: BIAŁY

1 Krl 18, 20-39
Ps 16, 1b-2a. 4. 5 i 8. 11
Mt 5, 17-19

14 CZERWCA I Czwartek
Efrema Syryjczyka diakona i teologa
Bogumiła z Dobrowa biskupa
(z 10.06)

KOLOR: BIAŁY

1 Krl 18, 41-46
Ps 65, 10abcd. 10e-11. 12-13
Mt 5, 20-26

15 CZERWCA I Piątek
Jolanty z Gniezna mniszki

KOLOR: BIAŁY

1 Krl 19, 9a. 11-16
Ps 27, 7-8a. 8b-9c. 13-14
Mt 5, 27-32

16 CZERWCA I Sobota
Alberta Chmielowskiego zakonnika (z 17.06)

KOLOR: BIAŁY

1 Krl 19, 19-21
Ps 16, 1b-2a i 5. 7-8. 9-10
Mt 5, 33-37

17 CZERWCA I Niedziela

4. NIEDZIELA PO ZESŁANIU DUCHA ŚWIĘTEGO
(11. W CIĄGU ROKU)

KOLOR: ZIELONY

Ez 17, 22-24
Ps 92, 2-3. 13-14. 15-16
2 Kor 5, 6-10
Mk 4, 26-34