Eucharystia w Warszawie


palma2Serdecznie zapraszamy na Liturgię Eucharystii, którą celebrować będziemy w Warszawie w sobotę 12 kwietnia o godz. 16.00 w Centrum Pankiewicza (sala nr. 4) przy ul. Pankiewicza 3.

Podczas tej liturgii wspominać będziemy wjazd Jezusa do Jerozolimy.

W naszym Kościele, który wierzy w realną obecność Jezusa w znakach chleba i wina przemienionych przez Ducha Świętego, i który przechowuje nieprzerwaną sukcesję apostoslską, zapraszamy wszystkich ochrzczonych chrześcijan do uczestnictwa w Eucharystii.

Eucharystia, zwana tradycyjnie msza świętą, jest wydarzeniem uobecniającym zbawcze dzieło Jezusa, Jego ofiarę męki i śmierci i cudowne zmartwychwstanie. Jezus podobnie jak ludziom w swoich czasach wyjasnia nam pisma i daje się rozpoznać w łamaniu chleba i piciu z jednego kielicha.

Czekamy na każdego, kto pragnie poznawać Jezusa.