Niedziela Palmowa


palma2W Niedzielę Palmową rozpoczynamy Wielki Tydzień, dni podczas których wspominamy ostatnie chwile ziemskiego życia Jezusa.

Tego dnia czytamy w Kościele dwa teksty z Ewangelii: o wjeździe Jezusa do Jerozolimy oraz Pasję według ewangelistów Mateusza, Marka lub Łukasza (Pasje według Jana, który był naoczyn świadkiem wydarzeń, czyta się w Wielki Piątek).

W naszym Kościele na początku liturgii Niedzieli Palmowej celebrowany jest „ryt palm”. Członkowie wspólnot otrzymują od Prezbitera zielony liść palmy ze słowami „Przyjmij palmę zwycięstwa. Niech ten znak zaprowadzi Cię do życia wiecznego”.

Jednym z podstawowych tekstów biblijnych dla zrozumienia symboliki palmy jest Apokalipsa św. Jana, gdzie czytamy o świetych w niebie, którzy zwyciężyli i otrzymali palmy. Jest ona też znakiem męczenników i wszystkich tych, którzy w swoim życiu podążają za Jezusem jako ludzie sprwiedliwi — Sprawiedliwy jak palma się rozkrzewi (Ps 91, 13)

CELEBRACJE LITURGICZNE NIEDZIELI PALMOWEJ

  • Warszawa – sobota, 12 kwietnia, godz. 16.00 – ul. Pankiewicza 3 (Centrum Pankiewicza)
  • Kraków – sobota, 12 kwietnia – godz. 20:00 –  ul. Wielopole 10/4
  • Poznań – niedziela, 13 kwietnia, godz. 12.00 – ul. Świety Wojciech 25/7