Czuwanie przy Perle


muszla1Misja Krakowska zaprasza na czuwanie przy Perle. Muszelka jest symbolem pielgrzymów. W okresie Przygotowania Paschalnego podejmujemy modlitwę, post i jałmużnę jako duchową pielgrzymkę do Jerozolimy na paschę Jezusa – perłę.

„Królestwo niebieskie podobne jest do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją” (Mt 13,45-46)

Podczas piątkowych czuwań będziemy rozważać fragmenty Ewangelii z kolejnych niedziel okresu Przygotowania Paschalnego. Wspólnie wyruszmy do Jerozolimy na spotkanie z Panem!

Podczas modlitwy będzie nam towarzyszyła tradycyjna muzyka cerkiewna.
Uczestników prosimy o wzięcie ze sobą Pisma Świętego.
Miejsce: domowa kaplica, ul. Wielopole 10/4 w Krakowie.

  • 7 marca – godz. 20:00 – kuszenie Jezusa na pustyni (Mt 4,1-11)
  • 14 marca – godz. 19:00 – przemienienie Jezusa na górze Tabor (Mt 17,1-9)
  • 21 marca – rozmowa Jezusa z samarytanką o wodzie żywej (J 4,5-42)
  • 28 marca – Jezus uzdrawia niewidomego od urodzenia (J 9,1-41)
  • 4 kwietnia – Jezus wskrzesza Łazarza (J 11,1-45)
  • 11 kwietnia – Jezus umiera na krzyżu (Mt 26,14-27,66)

Spotkania w Krakowie
Nieszpory – każda środa – godz. 18:00
Liturgia – każda niedziela – godz. 12:00