Aby wszyscy byli jedno!


AKKApostolski Kościół Katolicki wieloletni partner EWK podjął decyzję o pełnym zjednoczeniu z Ekumeniczną Wspólnotą Katolicką. Między naszymi Kościołami nie ma różnic doktrynalnych dlatego inspirowani słowami Jezusa „aby wszyscy byli jedno” Biskup tego Kościoła oraz Jego członkowie podjęli decyzje o zjednoczeniu. Pełne włączenie AKK w struktury Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej ma nastąpić przed pierwszą niedzielą Adwentu 2013.

Apostolski Kościół Katolicki jest członkiem takich ekumenicznych organizacji jak Narodowa Rada Kościołów w USA oraz Rada Kościołów Florydy. Organizacje te należą do Światowej Rady Kościołów.