10 lat ECC – Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej


10lat19 września mija dokładnie 10 lat od podpisania Konstytucji Ekumenicznej Wspólnoty Katolickiej (Ecumenical Catholic Communion). Wydarzenie to było oficjalnym początkiem istnienia Wspólnoty. Konstytucja EWK to wewnętrzne prawo, które porządkuje funkcjonowanie Wspólnoty. Od 2011 roku do tego grona należy też Reformowany Kościół Katolicki w Polsce. Przez cały wrzesień w sposób szczególny będziemy się modlić za całą wspólnotę i wszystkie jej Kościoły lokalne, za naszych biskupów, prezbiterów, diakonów, wszystkich członków naszych parafii, misji i wspólnot zakonnych oraz sympatyków.

Szczególnym czasem dziękczynienia za ECC będzie Liturgia Eucharystii, którą sprawować będziemy w niedzielę 22 września o godz. 12.00 w naszej kaplicy przy ul. Święty Wojciech 25/7 w Poznaniu.