Życzymy wam…


Betlejem

Z okazji świąt
narodzenia naszego Pana
Jezusa Chrystusa
chcemy wam życzyć nowej nadziei, miłości, pogodnej radości i pokoju.

Niech ten świąteczny czas pomoże nam odkryć obecność Boga w naszej codzienności i umocni w nas wiarę,
że jest On blisko nas i zaprasza nas do życia bez końca.

Pięknych świąt!
od wszystkich braci i sióstr
z Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce