Zgromadzenie Parafialne w Poznaniu


Wybór nowej Rady parafialnej oraz delegatów i delegatek na Synod Kościoła to podstawowe zadania Zgromadzenia Parafialnego, które odbyło się w niedzielę 20 lutego w Poznaniu.

Zgromadzenie odbyło się w formule hybrydowej ze względu na wciąż trwającą pandemię jak i rozległość poznańskiej Parafii Reformowanego Kościoła Katolickiego w Polsce, która obejmuje wspólnoty i misje w województwach zachodnich.

Zgromadzenie Parafialne rozpoczęło się od Liturgii Eucharystii w intencji Parafii. Po jej zakończeniu członkowie i członkinie Parafii wysłuchali sprawozdań ustępującej Rady parafialnej oraz informacji o stanie Parafii – ostatnich osiągnięciach, wydarzeniach, wyzwaniach i planach na najbliższy czas.

Następnie Zgromadzenie Parafialne przystąpiło do procedury wyboru nowej Rady parafialnej. Zadecydowano, iż poza Proboszczem Parafii w jej skład wejdą cztery osoby. W głosowaniach wybrano Aleksandrę Jarosz, Agnieszkę Dulebę, Artura Klimaszewskiego oraz Bartosza Kucharskiego. Kadencja nowej Rady parafialnej rozpocznie się 28 lutego 2022 roku i zakończy 28 lutego 2024 roku.

Następnie Zgromadzenie Parafialne zajęło się kwestią wyboru delegatów i delegatek na Synod Kościoła.

Zgromadzenie Parafialne Parafii pod wezwaniem Świętych Cyryla i Metodego w Poznaniu zakończyło się podpisaniem uchwał przez Proboszcza Parafii, modlitwą i błogosławieństwem uczestników i uczestniczek Zgromadzenia.