Wigilia Niedzieli Zesłania Ducha Świętego


Zesłanie Ducha

Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Pięćdziesiąt dni po Zmartwychwstaniu Jezusa na Jego przyjaciół zstępuje Duch Święty. Wypełnia się obietnica ich Mistrza, że od Ojca przyjdzie do nich Pocieszyciel, który ich wszystkiego nauczy i da moc do głoszenia Radosnej Nowiny o zmartwychwstaniu, wyzwoleniu i pojednaniu całej ludzkości. Rodzi się Kościół – Wspólnota wiary, miłości i misji, która jednoczy wszystkich, którzy pragną zbliżyć się do Boga Żywego i Prawdziwego, który objawił się jako Ojciec, Syn i Duch Święty.

W Wigilię niedzieli, która upamiętnia to wydarzenie chcemy się spotkać razem i modlić o umocnienie i odnowienie w nas darów Ducha Świętego, dzięki którym będziemy mogli współpracować z Bogiem w dziele budowania Kościoła i przygotowywania świata na powtórne i ostateczne przyjście Jezusa Zmartwychwstałego. Liturgia Wigilii Pięćdziesiątnicy opowiada o znaczeniu jakie ma działający w Kościele Duch Boży.

Wspólną modlitwę rozpoczniemy o godz. 18.30 w naszej kaplicy pod wezwaniem św. Cyryla i Metodego przy ul. Święty Wojciech 25/7 w Poznaniu.

Każdy jest mile widziany.