Wigilia Niedzieli Zesłania Ducha Świętego


50 dni po Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jezus obiecał, że po Jego wniebowstąpieniu Ojciec pośle do uczniów i uczennic Ducha Świętego, który będzie im towarzyszył, będzie ich obrońcą i nauczycielem. Duch Święty zstąpił na uczniów i uczennice Jezusa, dodał im odwagi i mądrości, sprawił, ze ich przesłanie było zrozumiałe dla świata, dla ludzi z którymi się spotykali.

Również dziś działa w Kościele Duch Święty, i robi to w taki sam sposób jak na samym początku historii naszej świętej Wspólnoty chrześcijańskiej. Modlimy się do Ducha Świętego, wierzymy, że jest Bogiem, daje nam życie i jest Panem. Razem z osobą Ojca i Syna są jednym i jedynym Bogiem. Duch Święty przekonuje nas o Bożej miłości i przebaczeniu.

Serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy do Ducha Świętego w Niedzielę Zesłania Ducha Świętego, którą rozpoczniemy świętować bardzo uroczyście w Wigilii Niedzieli Zesłania Ducha Świętego czyli w sobotę 3 czerwca o godz. 18:00 w naszej poznańskiej kaplicy przy ul. Św. Wojciech 25/7.

Wigilia Zesłania Ducha Świętego w naszym Kościele zawiera podobne elementy jak Wigilia Paschalna. Rozpoczyna się od Liturgii Światła i odśpiewania Akatystu ku czci Ducha Świętego. Po tym następuje pięć czytań, które opowiadają nam o Duchu Świętym, jego mocy i działaniu. Można udzielić sakramentu bierzmowania a jeśli tego się nie robi to w sposób szczególny modlimy się o odnowienie w nas łaski tego sakramentu. Ostatnim elementem Wigilii Zesłania Ducha Świętego jest Liturgia Eucharystii.

Jeśli nie możesz być na Liturgii Wigilii Zesłania Ducha Świętego oczywiście zapraszamy na niedzielne liturgie, które celebrować będziemy w Poznaniu i Zielonej Górze.

Zapraszamy!