Wielki Czwartek


umycie

Wieczorem w czwartek 17 kwietnia rozpoczyna się najkrótszy i najważniejszy okres roku liturgicznego czyli Święte Triduum Paschalne.
Triduum (trzy dni) to czas wspomnienia najważniejszych wydarzeń zbawczych – ostatniej wieczerzy, męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa.

Obchody rozpoczynamy w Wielki Czwartek o zachodzie słońca Liturgią Wieczerzy Pańskiej, która upamiętnia przez znaki oraz uobecnia przez sakrament Eucharystii, ostatni posiłek Jezus ze swoimi przyjaciółmi przed śmiercią.

Tego dnia dziękujemy Bogu za obecność Jezusa, która trwa w Kościele w znakach sakramentalnych eucharystii i święceń oraz we wzajemnej miłości i służbie chrześcijan.

Liturgia Ostatniej Wieczerzy nie różni się znacznie od innych Eucharystii sprawowanych w ciągu roku poza kilkoma znakami, które podkreślają znaczenie tego dnia:

  • Po homilii może odbyć się obrzęd mandatum, czyli umywanie nóg. Praktyka związana z tym dniem jest różna ale zazwyczaj biskup lub prezbiter wspólnoty umywa nogi wybranej grupie osób na znak służby i oddania. Obrzęd ten przypomina, że postawą ucznia Jezusa jest pokora, posłuszeństwo i miłość.
  • Po udzieleniu błogosławieństwa celebrans lub diakon nie rozsyła wspólnoty słowami „idźcie w pokoju Chrystusa” ale „Trwajcie w pokoju Chrystusa”. Ten prosty znak podkreśla, że Liturgia Wieczerzy Pańskiej jest początkiem obchodów Triduum. Wezwanie to wyraża wezwanie do czuwania i modlitwy w czasie najbliższych godzin i dni.
  • Po zakończeniu Eucharystii wynosi się z kaplicy lub zakrywa ikony oraz krzyż, z ołtarza zdejmuje się krzyż, świece i obrus.
  • W naszym Kościele nie praktykujemy budowania kaplicy adoracji zwanej ciemnicą.

Liturgia Wieczerzy Pańskiej celebrowana będzie w naszym Kościele w Poznaniu w czwartek 17 kwietnia o godz. 18.30 w kaplicy przy ul. Święty Wojciech 25/7

Każdy jest mile widziany i oczekiwany.