Wiara daje zdrowy dystansWiara chrześcijańska umożliwia człowiekowi (a przynajmniej powinna) zachowanie zdrowego dystansu wobec społeczeństwa i jego instytucji oraz świadomość, że podlegają one niezbadanemu osądowi Bożemu i dlatego nie wolno nam udzielać bezwarunkowego poparcia ludzkim strategiom, programom i organizacjom bądź „oficjalnym” interpretacjom procesów historycznych. Byłoby to bałwochwalstwem – takim samym, jakiemu sprzeciwiali się pierwsi męczennicy, gdy odmawiali palenia kadzidła cesarzowi.

– Tomasz Merton (pamiętnik z dnia 30.11.1964)

merton