Uroczystość HypapanteHypapante czyli Uroczystość Spotkania Pańskiego to święto przypadające czterdzieści dni po Narodzeniu Pańskim, którego tematem jest przyniesienie Jezusa do świątyni, ofiarowanie go Panu Bogu i spotkanie jakie odbyło się pomiędzy Jezusem i jego rodzicami a prorokami Symeonem i Anną, którzy rozpoznali w synu Józefa i Maryi obiecanego i zapowiedzianego Mesjasza.

Jest to ostatnia uroczystość okresu Narodzenia Pańskiego, która go zamyka.

Słowo Hypapante pochodzi z języka greckiego i oznacza „spotkać”, „wychodzić naprzeciw”.

Znakiem tego święta jest zapalana świeca, którą błogosławimy w czasie Liturgii i zanosimy do swoich domów. Jest ona zapalana przez wierzących w czasie modlitwy, ponieważ modlitwa jest zawsze spotkaniem – hypapante – z Bogiem.

Jak każde ważne święto, również z Hypapante jest związana kulinarna tradycja. Tego dnia wypada zjeść bowiem naleśniki. Tradycje tę zainicjował św. Galezjusz, biskup Rzymu w latach od 492 do 496, który w czasie procesji ze świecami w Uroczystość Hypapante, obdarowywał ubogich słodkimi plackami. Późniejsze interpretacje dopatrują się w kształcie naleśnika symbolu słońca, co ma nawiązywać do słów proroka Symeona, który nazwał Chrystusa „światłem na oświecenie narodów”. Olej, na którym robi się naleśniki, ma też związek z lampami, do których również był używany. W wielu domach, zwłaszcza francuskich, tego dnia naleśniki je się na kolacje przy samych świecach.

Serdecznie zapraszamy do celebracji tego dnia ze wspólnotami i misjami reformowanych katolików oraz online.