Tydzień Modlitwy o Jedność ChrześcijanKs. Sup. Carsten Bolz (Kościół Ewangelicki) oraz Ks. Tomasz Puchalski i diakon Dobromił Kozłowski (RKK) w czasie nabożeństwa ekumenicznego w Poznaniu. Wrzesień 2016.

Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał (J 17, 21) – te słowa naszego brata i Pana, Jezusa Chrystusa wciąż nas pobudzają do modlitwy i poszukiwania dróg jedności z innymi chrześcijanami i chrześcijankami. W ekumenicznym kalendarzu najważniejszymi dniami jest oktawa modlitwy o jedność chrześcijan, która trwa od 18 do 25 stycznia. W tym roku czas ten będzie obchodzony pod hasłem „Pojednanie – miłość Chrystusa przynagla nas” (por. 2 Kor 5,14–20)

Zachęcamy do udziału w wydarzeniach ekumenicznych na terenie Polski. Terminy znajdziecie na stronie Polskiej Rady Ekumenicznej.

Ekumeniczna Wspólnota Katolicka, do której należy Reformowany Kościół Katolicki w Polsce, jest członkiem wielu organizacji ekumenicznych m.in. Narodowej Rady Kościołów w USA. Razem z innymi chrześcijanami pracujemy również na rzecz sprawiedliwości społecznej i przeciwdziałania biedzie w ramach Church World Service.